Προχωρημένη μηχανική πετρωμάτων (ΔΠΜΣ-ΣΚΥΕ)

1ο τετράμηνο ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων

Σημειώσεις από τις διαλέξεις:

Τίτλος διάλεξης Αρχείο
Why does it crack?
Core disking
Swelling-AddOn
Schmidt Hammer 2014
Rockstress 2014
RockMass Strength – AddOnMaterial
RockCreep – AddOn
Goodman 1989 “Common rocks and minerals”
Anisotropy 2014
Κεφάλαιο 1.  Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2.  Τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές αντοχής
Κεφάλαιο 3.  Σεισμικά σήματα
Κεφάλαιο 4.  Θραύση των πετρωμάτων
Κεφάλαιο 5.  Προσομοιώματα μικρομηχανικής
Κεφάλαιο 6.  Αντοχή άρρηκτου πετρώματος
Κεφάλαιο 7.  Ασυνέχειες
Κεφάλαιο 8.  Ανισοτροπία
Κεφάλαιο 9.  Βραχομάζα
Κεφάλαιο 10.  Διόγκωση των πετρωμάτων
Κεφάλαιο 11.  Ιξώδης συμπεριφορά
Κεφάλαιο 12.  Φυσικό εντατικό πεδίο
Κεφάλαιο 13.  Υπόγειες μετρήσεις