Η ταυτότητα του εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων είναι θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ιδρύθηκε το 2003 με το Π.Δ. 47/2003 (ΦΕΚ 49/28-02-2003).

Σκοπός του εργαστηρίου είναι:

– Παράλληλα με την διδασκαλία των μαθημάτων να γίνεται πρακτική εξάσκηση σε προγράμματα και εργαστηριακές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική περιοχή του εργαστηρίου.

– Να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν στους χώρους του τις εργασίες των μαθημάτων αλλά και να εκπονήσουν την προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή τους εργασία.

– Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτοδύναμα ή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Όι επιστημονικές περιοχές καθώς και τα επιμέρους αντικείμενα μελέτης και διδασκαλίας με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

AntikeimenaErgastiriou

Αντικείμενα εργαστηρίου

Το λογισμικό του εργαστηρίου που είναι διαθέσιμο στους φοιτητές είναι εγκατεστημένο στο PC Lab της Σχολής Μ.Μ.Μ. ενώ ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος στον χώρο του εργαστηρίου που βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού κτηρίου των Ηλεκτρολόγων: αίθουσα 1.38 (πρώην 0.1.10).