Ν. Μαρσέλλος

Ειδικές Διαλέξεις

Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Μέτρα υποστήριξης σηράγγων» παρακολούθησαν στα πλαίσια των μαθημάτων τις παρακάτω ειδικές διαλέξεις από τον Ν. Μαρσέλλο, Πολ. Μηχ. MSc:

Ταξινόμηση Περιγραφή
2018, “Τεχνολογία σκυροδέματος”, Διάλεξη του Ν. Μαρσέλλου, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ.
(44.7 MB) 2016, “Τεχνολογία σκυροδέματος”, Διάλεξη του Ν. Μαρσέλλου, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ.
2015, “Τεχνολογία σκυροδέματος”, Διάλεξη του Ν. Μαρσέλλου, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ.
2014, “Τεχνολογία σκυροδέματος”, Διάλεξη του Ν. Μαρσέλλου, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ.
2013, “Τεχνολογία σκυροδέματος” Διάλεξη του Ν. Μαρσέλλου, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, στις 20 Μαρτίου.
2011, “Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ-ΕΝ 206-1”, από τον κ. Ν. Μαρσέλλο, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ.
2010, «Η Ολική ποιότητα στο έτοιμο σκυρόδεμα», από τον κ. Ν. Μαρσέλλο, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ.