Γ. Πανόπουλος

Ειδικές Διαλέξεις στο ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ “Μέτρα υποστήριξης σηράγγων”

Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Μέτρα υποστήριξης σηράγγων» παρακολούθησαν στα πλαίσια των μαθημάτων τις παρακάτω ειδικές διαλέξεις από τον δρ. Γ. Πανόπουλο, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο της MANAGEMENT FORCE SA.

Αρχείο Περιγραφή
2015, “Ασφάλεια και Υγιεινή στα έργα σηράγγων”