Διαλέξεις

Ειδικές Διαλέξεις στο ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ “Μέτρα υποστήριξης σηράγγων”

Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Μέτρα υποστήριξης σηράγγων» παρακολούθησαν στο πλαίσιο των μαθημάτων τις παρακάτω ειδικές διαλέξεις:

Αρχείο Περιγραφή
2014, “Η προσέγγιση της ασφάλειας των οδικών σηράγγων και η αποτίμηση της επικινδυνότητας”, διάλεξη Γ. Μπακογιάννη
2013, “Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), Νέα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ)”, διάλεξη Π. Αναγνωστόπουλου, Πολ. Μηχ.
2013, “Μη καταστροφικές δοκιμές” διάλεξη Α. Τσιώλη, Μηχ.Μετ.-Μετ. Ε.Μ.Π.
2009, “Σύμμικτοι φορείς” Διάλεξη του Καθ. Ι. Βάγια
2009, “Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα”, Διάλεξη του Εμμ. Μιχαηλίδη