Μέτρα υποστήριξης σηράγγων (ΔΠΜΣ-ΣΚΥΕ)

2ο τετράμηνο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και κατασκευή υπόγειων έργων”

Σημειώσεις για το μάθημα.

Περιγραφή Αρχείο
Βιβλίο μαθήματος
Επιλεγμένα κεφάλαια

Ασκήσεις

Περιγραφή Αρχείο
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2-3  
Κεφάλαιο 2-3
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 6 – Βοήθημα
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 9 – Άσκηση υπολογισμού
Κεφάλαιο 9 – Εργαστηριακά δεδομένα