Προσωπικό

Προσωπικό εργαστηρίου

Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό:

Παύλος Νομικός, Αναπ. Καθ.  Ε.Μ.Π., Διευθυντής Εργαστηρίου.
  Ιωάννης Ζευγώλης, Επίκ. Καθ. ΕΜΠ.

ΕΔΙΠ:

Παρασκευή Γιούτα-Μήτρα, Δρ. ΜΜΜ, ΜΔΕ Υπολογ. Μηχ.

 

Γεώργιος Παπαντωνόπουλος, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων

Ομότιμοι καθηγητές:Α.Ι.Σοφιανός, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Υποψήφιοι Διδάκτορες:

  • Κ. Καλιακάκης, Διπλ. Μετ. Μηχ.,
  • Ι. Κόνσουλας, Διπλ. Μετ. Μηχ.,
  • Ν. Κορωνάκης, Διπλ. Μετ. Μηχ.,
  • B. Γκίκας, Διπλ. Μετ. Μηχ.,

Μεταδιδάκτορες:

Μ. Λοτίδης, Δρ. Μετ. Μηχ.,
K. Σακκάς, Δρ. Μετ. Μηχ.,
Σ. Κουκουτάς, Δρ. Μηχ. Μηχ.,
Δ. Χουμανίδης, Δρ. Πολ. Μηχ.

Εξωτερικοί συνεργάτες:

Ν. Μαρσέλλος, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc.
Ν.Χαλακατεβάκης, Δρ. Μηχ. Μετ.
Γ. Μπακογιάννης, Διπλ. Μετ. Μηχ.
Π. Παπαχλιμίντζος, Διπλ. Πολ. Μηχ.