Λογισμικό

Λογισμικό Εργαστηρίου

Το εργαστήριο διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό, για την ανάλυση προβλημάτων διάνοιξης σηράγγων και ευρύτερα προβλημάτων γεωμηχανικής. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο για χρήση από τους φοιτητές και είναι εγκατεστημένο στο PC Lab της σχολής Μ.Μ.Μ. Οι οίκοι με τους οποίους συνεργάζεται το εργαστήριο είναι:

  • Plaxis
  • Itasca
  • Sofistik
  • RocScience
  • Envirocoustics

Επιλέξτε από το μενού αριστερά για περισσότερες πληροφορίες.