Συσκευή πυροπροστασίας

Συσκευή ελέγχου πυροπροστασίας

Το εργαστήριο προκειμένου να διενεργεί δοκιμές σε υλικά πυροπροστασίας και επένδυσης στοών διαθέτει πρότυπη συσκευή ελέγχου πυροπροστασίας.

Η συσκευή μπορεί να δεχτεί δοκίμια σκυροδέματος 40 x 40 τα οποία έχουν επικαλυφθεί με το υλικό πυροπροστασίας και είναι ικανή να αναπτύξει θερμοκρασίες έως και 1400 C για το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να ολοκληρωθεί η δοκιμή.

Επίσης έχει την δυνατότητα να προσομοιώνει πρότυπες θερμοκρασιακές καμπύλες μέσω κατάλληλης μονάδας ελέγχου.

Πρότυπη συσκευή ελέγχου πυροπροστασίας

Διεξαγωγή πειράματος ελέγχου θερμοκρασιών στο εσωτερικό τις πλάκας