Διαμόρφωση δοκιμίων

Εξοπλισμός κατασκευής και διαμόρφωσης δοκιμίων

Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για την κατασκευή δοκιμίων σκυροδέματος και την κατάλληλη διαμόρφωση των δοκιμίων, σκυροδέματος ή βράχου, που θα χρησιμοποιηθούν για τις δοκιμές.

Ο αναμικτήρας σκυροδέματος που διαθέτει το εργαστήριο περιλαμβάνει κάδο σκυροδέματος σε κατακόρυφη θέση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ομοιόμορφων μιγμάτων, έχει ισχύ 600W και δυναμικότητα ανάμιξης 60 λίτρα. Περιλαμβάνει επίσης οπή απορροής στο κάτω μέρος του που διευκολύνει την απομάκρυνση του σκυροδέματος και τον καθαρισμό του κάδου.

Ο αναμεικτήρας σκυροδέματος κατά την διάρκεια ανάμιξης.

 Τοποθέτηση του μείγματος σε καλούπι.

Για την λήψη πυρήνων σκυροδέματος ή άλλου πετρώματος το εργαστήριο διαθέτει συσκευή πυρηνοληψίας ή αλλιώς καρότων σκυροδέματος. Η συσκευή περιλαμβάνει ηλεκτρικό μοτέρ δυναμικότητας 1850 W με δύο ταχύτητες λειτουργίας, 1140 και 2090 στροφές/λεπτό, τρυπάνι εσωτερικής διαμέτρου 5 mm και πραγματοποιεί υγρή διάτρηση.

 Η συσκευή πυρηνοληψίας.

Πυρηνοληψία από όγκο πετρώματος ακανόνιστου σχήματος.

Μετά την κατασκευή ή την πυρηνοληψία του δοκιμίου, αυτό πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να αποκτήσει το επιθυμητό ύψος. Συνήθως διαμορφώνεται έτσι ώστε ο λόγος ύψους προς διάμετρο να είναι περίπου 1 (D/H=1). Για τον σκοπό αυτό το εργαστήριο διαθέτει ηλεκτρικό κόφτη υγρής κοπής, ο οποίος περιλαμβάνει χαλύβδινο δίσκο κοπής διαμέτρου 450 mm, ειδκές διατάξεις συγκράτησης για την κοπή κυλινδρικών ή άμορφων τεμαχίων, χειροκίνητο φορέα, πετάλι κατακόρυφης κίνησης και αντλία νερού αυτοκαθαριζόμενη με φίλτρο ανακύκλωσης νερού.

Για την λείανση των επιφανειών των δοκιμίων ώστε να γίνουν παράλληλες το εργαστήριο διαθέτει μηχανή λείανσης. Η κεφαλή λείανσης κινείται ακτινικά και προς τις δύο διευθύνσεις είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα, και μπορεί να εξοπλιστεί και με λειαντικά εξαρτήματα διαμαντιών. Περιλαμβάνει διάταξη συγκράτησης κυλινδρικών και πρισματικών δοκιμίων, κύκλωμα ψύξης με ηλεκτρική αντλία νερού, δεξαμενή νερού και φίλτρο καθαρισμού.

Η συσκευή κοπής.

 Η μηχανή λείανσης.