Γ. Παπαντωνόπουλος

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

2018

Τζανετάτος Γρ., Παπαντωνόπουλος Γ., Μπαδογιάννης Ε., “Εκτίμηση της μηχανικής συμπεριφοράς και της δυσθραυστότητας ινοπλισμένου κισσηροσκυροδέματος μέσω δοκιμής διπλής διάτρησης (double punch test)”, πρακτικά από το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αθήνα, 29-31 Μαρτίου 2018.

2014

Sofianos A.I., Nomikos P.P., Papantonopoulos G., “Distribution of the factor of safety, in geotechnical engineering, for independent piecewise linear capacity and demand density functions”, Computers and Geotechnics, Elsevier, Vol. 55, pp. 440-447, 2014.