Ερευνητική δραστηριότητα

Το εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων έχει πλούσιο ερευνητικό έργο που υλοποιείται μέσα τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες (διπλωματικές, διδακτορικά) όσο και από τα εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα. Το ερευνητικό έργο παρουσιάζεται μέσω των σημαντικότερων δημοσιεύσεων των μελών του (επιλέξτε από το μενού αριστερά).

Research Highlights

  • [2023] Calculation of equivalent parameters for the Hoek-Brown failure criteria.

The full research can be found at ScienceDirect website under the title: Critical Strain Method incorporating calculation of equivalent H-B strength parameters for back analysis during tunnel excavation

The MATLAB application for the calculation of the equivalent parameters is available for a limited number of users at the following link:

MC2HB_Tunnels