Ερευνητική δραστηριότητα

Το εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων έχει πλούσιο ερευνητικό έργο που υλοποιείται μέσα τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες (διπλωματικές, διδακτορικά) όσο και από τα εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα. Το ερευνητικό έργο παρουσιάζεται μέσω των σημαντικότερων δημοσιεύσεων των μελών του (επιλέξτε από το μενού αριστερά).