Προπτυχιακές

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2017

 • Παπάζογλου Χρήστος, “Αναλυτικές και αριθμητικές επιλύσεις μηχανικής συμπεριφοράς διδύμων βαθιών σηράγγων”.
 • Θεοχάρης Μηνάς, “Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς ρωγματωμένων δοκών πετρώματος”. Περίληψη
 • Μάλλη Ελένη Ευγενία, “Μηχανική διάνοιξη σε καρστικούς σχηματισμούς της σήραγγας Αποσελέμη”.
 • Ρεντζέλος Θεοφάνης, “Αριθμητική προσομοίωση ακαριαίας διάρρηξης του πετρώματος σε υπόγειες εκσκαφές”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2016

 • Παναγιώτης Στέφανος Ζαχαρίας, “Αριθμητική προσομοίωση της μεθόδου πρότμησης στο μέτωπο αβαθών σηράγγων”. Περίληψη
 • Νικόλαος Τζανέτης, Kacapari Andrea, “Πειραματική διερεύνηση της αντοχής ινοπλισμένου σκυροδέματος”. Περίληψη
 • Καραβιώτη Μαριέττα, “Εμπειρικός προσδιορισμός των παραμέτρων αντοχής της βραχομάζας”. Περίληψη
 • Ζέρβας Κων/νος, “Καταγραφή ακουστικής εκπομπής σε φυσικά μοντέλα μηχανικής πετρωμάτων”. Περίληψη
 • Χαλαστάνης Γρηγόρης, “Αριθμητική προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς της βραχόμαζας σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις θαλάμων και στύλων”. Περίληψη

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2015

 • Μακρής Βασίλης, “Υπογειοποίηση του προαστιακού σιδηροδρόμου στην περιοχή του Ταύρου”.
 • Αιμήλ Αμπντουλμάνοβ, “Η δοκιμή τριαξονικής θλίψης στην μηχανική των πετρωμάτων”.
 • Γεωργίου Δημήτριος, “Κατασκευή σιδηροδρομικής σήραγγας Παναγοπούλας,
 • Γαβράς Απόστολος, “Θάλαμοι ενδιάμεσης προσβολής σηράγγων-Τριδιάστατη ανάλυση της Σήραγγας Τ1 του αυτοκινητοδρόμου Demir Kapija-Smokvica, Περίληψη
 • Λιώρης Λ., Ν. Παπαχαραλάμπους, “Υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος”, Περίληψη
 • Ζώμας Δημήτριος, “Γεωμηχανική συμπεριφορά της βραχομάζας σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις με την μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και γομώσεων”, Περίληψη

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2014

 • Λοτίδης Μιχαήλ, “Η προσέγγιση της συνθετικής βραχομάζας για την αριθμητική προσομοίωση της αστοχίας ψαθυρών πετρωμάτων γύρω από υπόγεια ανοίγματα”.
 • Σιββάς Κωνσταντίνος, “Διάνοιξη μικροσηράγγων με την μέθοδο προώθησης σωλήνων”. Περίληψη
 • Υφαντής Γιώργος, “Ενίσχυση βραχόμαζας με ήλους συνεχούς πάκτωσης διαστελλομένου χαλυβδοσωλήνα”. Περίληψη
 • Βωβού Θεοδώρα, “Επιτελεστικότητα των μηχανών EPB κατά την διάνοιξη σηράγγων. Η περίπτωση του μετρό Θεσσαλονίκης” Περίληψη
 • Ιακωβάτος Διονύσιος, “Αριθμητική προσομοίωση υδραυλικής θραύσης σε φυσικά ρωγματωμένους ταμιευτήρες με την μέθοδο διακριτών στοιχείων” Περίληψη

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2013

 • Παπαδόπουλος Δημήτριος, “Ακουστική εκπομπή τεχνητών πετρωμάτων υπό θλίψη”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2012

 • Ταταράκης Λεωνίδας, “Μηχανική συμπεριφορά της σήραγγας Καλυδώνας κατά την διάνοιξη της”.
 • Χατζής Χαράλαμπος, “Μηχανική συμπεριφορά της σήραγγας Μακύνειας κατά τη διάνοιξη της”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2011

 • Πανάγου Σωτήρης, “Επίδραση της απόστασης των κλάδων δίδυμης οδικής σήραγγας στην μηχανική της συμπεριφορά”. Περίληψη
 • Ζευνεπ Καρατζά, “Προσομοίωση εργαστηριακών δοκιμών αντοχής άρρηκτου πετρώματος με την μέθοδο διακριτών στοιχείων”. Περίληψη
 • Δανέλης Στέφανος, “Μηχανική συμπεριφορά της σήραγγας Όθρυος κατά την διάνοιξή της”. Περίληψη
 • Παπαφωτίου Μαρία, “Μικροσήραγγες: Η κατασκευή στις τρεις γέφυρες”. Περίληψη
 • Αλεξάνδρου Δημήτρης, Σταυρή Ελένη, “Προσαρμογή χάραξης γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ σε κυκλική που να εξυπηρετεί την Πολυτεχνειούπολη”.
 • Μπακογιάννης Σωτήρης, “Ακουστική εκπομπή σε εργαστηριακές δοκιμές βωξίτη”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2010

 • Ιωάννης Κόνσουλας, “Δυνατότητα αντιστήριξης βαθιών εκσκαφών από ινοπλισμένο σκυρόδεμα”.
 • Μιχαλάς Σπυρίδων, “Διάνοιξη Μετρό στο τμήμα Αιγάλεω-Χαιδάρι”. Περίληψη
 • Μοιραγιας Αθανάσιος, “Καθιζήσεις κατά την διάνοιξη της σήραγγας Μετρό στο τμήμα Αιγάλεω-Χαιδάρι”. Περίληψη
 • Λορτζιε Κωνσταντίνα – Μανουκιάν Μανούκ, “Χάραξη γραμμής Μετρό στην Λευκωσία”. Περίληψη

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2009

 • Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, “Συμπεριφορά πετρωμάτων κατά την διάνοιξη της σήραγγας Δρίσκου”. Περίληψη
 • Ρίζος Παντελής, “Διάνοιξη σήραγγας μετρό Αθήνας στην επέκταση του Ελληνικού στο τμήμα Αργυρούπολη – Άλιμος”. Περίληψη
 • Κανακάρη Ευαγγελία, “Διάνοιξη σήραγγας μετρό Αθήνας στην επέκταση του Ελληνικού στο τμήμα Άλιμος – Αγ. Βασίλειος”. Περίληψη

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2008

 • Κόντος Α. Κων/νος, “Διάνοιξη σήραγγας Κοιλώματος”.
 • Χατζηιωαννίδης Γιάννης, “Βαθειά εκσκαφή του ΙΚΕΑ στον Κηφισό”.
 • Δημακόπουλος Αθανάσιος, “Διάνοιξη σήραγγας με κεκλιμένο μέτωπο και συνεχή παρακολούθηση”.
 • Ασπρου Ελένη, “Διάνοιξη σηράγγων Εγνατίας οδού περιοχής Καστανιάς”.
 • Διαμαντόπουλος Γεώργιος, “Διάνοιξη σηράγγων Εγνατίας οδού περιοχής Καστανιάς”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2007

 • Γκέκας Στέφανος, “Κατασκευή του υπόγειου σταθμού παραγωγής ισχύος του υδροηλεκτρικού έργου Μετσοβιτικου”.
 • Μιχαλόπουλος Απόστολος, “Επιφανειακές καθιζήσεις λόγω διάνοιξης του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας στο τμήμα από ΧΘ 4+780 έως 4+890 (Διατομή τριπλής γραμμής)”.
 • Καραλής Νικόλαος, “Σήραγγες Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού Αττικής Οδού”.
 • Δασκάλου Ευα Μαρία, “Διάνοιξη σήραγγας Αγ. Κυριακής”.
 • Κυρίλης Ευστάθιος, “Όρυξη σηράγγων σε σχηματισμούς εβαποριτών. Η περίπτωση της σήραγγας Αγίου Ηλία.”

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2006

 • Βλαχογιάννης Ιωάννης, “Αρχαίες ελληνικές σήραγγες”.
 • Μπάλλα Κατερίνα, “Στεγανοποίηση σηράγγων”.
 • Μαντάς Κω/νος, “Μικροσήρραγες στην Ελλάδα – Η περίπτωση του αγωγού ακαθάρτων στην
 • λεωφόρο Θησέως”.
 • Απεσλίδης Θεοφάνης, “Εφαρμογές της ΝΑΤΜ κατά την διάνοιξη του Μετρό της Αθήνας”.
 • Αποστολόπουλος Βασίλειος. “Παρακολούθηση της διάνοιξης σήραγγαςσε πραγματικό χρόνο”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2005

 • Γκρόζος Χ., Τζινιέρης Α. “Διάνοιξη σήραγγας Κνημίδας”.
 • Γιαννάκος Σπυρίδων, “Αριθμητική ανάλυση της αλληλεπίδρασης συστήματος αντιστήριξης μαλακού εδάφους σε βαθιές εκσκαφές”.
 • Ντέντα Όλγα, “Μελέτη των καθιζήσεων που προκαλούνται στην επιφάνεια από την διάνοιξη σήραγγας σε επικλινές έδαφος”.
 • Σακκάς Κων/νος, “Διάνοιξη μικροσηράγγων στην Ελλάδα”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2004

 • Μπούκα Αγλαία, “Διάνοιξη της σήραγγας Σ2 τηε Εγνατίας οδού”.
 • Βλάχος Ε., Ρούσσος Ν., “Βάση δεδομένων για σήραγγες στον Ελλαδικό χώρο”.
 • Ακύλας Α., Καραπάνος Π., “Μελέτη διάνοιξης και υποστήριξης σήραγγας Υμηττού”.
 • Καλημέρη Ζωή, “Καθιζήσεις κατά την εφαρμογή ΝΑΤΜ για την διάνοιξη του Μετρό της Αθήνας”.
 • Αγραπίδη Σ., Τζούμας Αργύριος, “Δάνοιξη σήραγγας για την σύνδεση του Μετρό με την πολυτεχνειούπολη”.
 • Ανδρέου Βλάσιος, “Διάνοιξη φρεάτων: το φρέαρ Κνωσσού του Μετρό Αθηνών”.
 • Ρουσόπουλος Λάζαρος, “Κατασκευή λοξών στομίων οδικής σήραγγας ΑΣ1 στην Κακιά Σκάλα”.
 • Οικονόμου Στυλιανή, “Ευστάθεια της οροφής και των στύλων κατά την εκμετάλλευση των υπόγειων λατομείων μαρμάρου στον Διόνυσο”.
 • Φούντα Ουρανία, “Κατασκευαστικά θέματα στην σήραγγα Νέο Ικόνιο”.
 • Παναγιώτα Κατσικογιάννη, “Ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Εφαρμογές στην Ελλάδα”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2003

 • Μελέκου Ελευθερία, “Μελέτη κοστολογίου ελληνικών οδικών σηράγγων”.
 • Τρυποσκούφης Σωτήρης, “Διάνοιξη των σηράγγων της παράκαμψης Πατρών σε νεογενείς σχηματισμούς”.
 • Ανδρέου Παναγιώτης, “Μηχανές ολομέτωπης κοπής: Κατηγοριοποίηση, Εφαρμογές στον Ελληνικό Χώρο, Μελέτη σκοπιμότητας για Καλλίδρομο”.
 • Μαιδα Παναγιώτα, “Η χρήση του μπεντονίτη για την άμεση υποστήριξη εκσκαφών σε εδαφικούς σχηματισμούς”.
 • Γιαννάκου Αμαλία, “Σεισμική συμπεριφορά σηράγγων και η αστοχία της σήραγγας Bolu”.
 • Μπουτσίκου Ειρήνη, “Σήραγγα Ανθοχωρίου – Διερεύνηση ευστάθειας του μετώπου”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2002

 • Παπαδήμας Ευστάθιος, “Διερεύνηση της αναμενόμενης συμπερίφορας της σήραγγας ΣΓ της ευρείας παράκαμψης Πατρών”.
 • Βαρδάκος Σωτήρης, “Αντιστήριξη βαθέων ανοικτών εκσκαφών στον Ελλαδικό χώρο”.
 • Ντόντου Σοφία, “Προώθηση σωλήνων μεγάλης διαμέτρου”.
 • Γεωργόπουλος Ευάγγελος, “Επέκταση της διάνοιξης του Μετρό από την Ενική Άμυνα στο Χαλάνδρι”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2001

 • Γαρυφαλλίδου Σοφία, “Τρεις διανοίξεις σηράγγων στην Αττική”.
 • Χαλακατεβάκης Νικόλαος, “Διερεύνηση της αναμενόμενης συμπεριφοράς της σήραγγας Βονοτσίου”.
 • Σφακιανάκη Ειρήνη, “Διάνοιξη νοτίων μετώπων σήραγγας Γηροκομείου”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 2000

 • Γιώργος Δημόπουλος, “Μέθοδος ώθησης σωλήνων για την προϋποστήριξη πετρωμάτων και την τοποθέτηση αγωγών”. Περίληψη

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 1999

 • Κάτσαρης Δημήτριος, “Μέθοδοι διάνοιξης σηράγγων στον περιφερειακό οδικό άξονα Πατρών”.
 • Στεφανούρη Μαρία, “Διάνοιξη σήραγγας όρμου Αγίου Νικολάου – Ιχθυόσκαλας”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 1998

 • Καραμάνης Χρήστος, “Προπασσάλωση κατά την διάνοιξη σηράγγων”.
 • Σεμερτζίδου Αναστασία, “Υποστήριξη με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα των σηράγγων του Μετρό της Αθήνας”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 1995

 • Καρίνας Αθανάσιος, “Μελέτη συστημάτων κοχλίωσης που εφαρμόζονται σε υπόγειες βωξιτικές εκμεταλλεύσεις”.
 • Ψωμάς Σωτήριος, “Διάνοιξη μικροσηράγγων”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 1994

 • Κουρμουλάκης Δημήτριος, “Διάνοιξη της σήραγγας προσαγωγής του Υ/Η σταθμού φράγματος Μεσοχώρας”.
 • Φαφούτης Σπυρίδων, “Διάνοιξη της σήραγγας προσαγωγής του Υ/Η σταθμού φράγματος Μεσοχώρας”.

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 1991

 • Δάσκαλης Α., “Ερμηνεία των γεωμηχανικών μετρήσεων σε διατομές της σήραγγας Μετσόβου στην περιοχή του φλύσχη”.