Διπλωματικές εργασίες

Στα πλαίσια των μαθημάτων που διεξάγει το εργαστήριο, οι φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, μπορούν να ολοκληρώνουν την διπλωματική τους εργασία. Στις σελίδες αυτής της περιοχής αναφέρονται, ενδεικτικά, εργασίες που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς (επιλέξτε από το μενού αριστερά).

  • Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες
  • Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες