Τεχνικές διάνοιξης σηράγγων (προπτυχιακό)

Βιβλίο

Αρχείο Περιγραφή
Το βιβλίο του Α. Σοφιανού για το προπτυχιακό μάθημα: “Τεχνικές διάνοιξης σηράγγων”