Βιβλία μαθημάτων

Επιλέξτε από τις επιλογές αριστερά το προπτυχιακό μάθημα που σας ενδιαφέρει για να κατεβάσετε το βιβλίο ή τις σημειώσεις του αντίστοιχου μαθήματος.

Spreadsheet for equivalent Mohr-Coulomb strength parameters