Διδακτορικές διατριβές

Στην σελίδα αυτή αναφέρονται οι διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο εργαστήριο Τεχνολογίας διάνοιξης σηράγγων και επιβλέφθηκαν από τον καθ. Α. Σοφιανό.

  • Χουμανίδης Δημήτριος, “Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς ινοπλισμένου σκυροδέματος”, 2016. Περίληψη
  • Κουκουτάς Στυλιανός, “Επιτελεστικότητα Μηχανών Ολομέτωπης Κοπής Διάνοιξης Αβαθών Σηράγγων”, 2015. Περίληψη
  • Σακκάς Κωνσταντίνος, “Προστασία των μέτρων στήριξης σηράγγων από πυρκαγιά”, 2014. Περίληψη
  • Χαλακατεβάκης Νικόλαος, “Αναλυτικός υπολογισμός αντοχής κερματισμένης βραχομάζας”, 2010. Περίληψη
  • Τζάμος Στέργιος, “Εκτίμηση της υποστήριξης υπόγειων έργων με εφαρμογή τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης”, 2007. Περίληψη
  • Πάνου Κωνσταντίνος, “Σύστημα πολυκριτηριακής αξιολόγησης οδικών σηράγγων με ασαφή δεδομένα”, 2002. Περίληψη